Etyka w biznesie

To zaszczyt i przywilej, że jesteś z nami. Zapewniliście Państwo wsparcie setkom tysięcy klientów na całym świecie i staliście się przykładem godnym naśladowania. Pomogliście zbudować i utrzymać wiarygodną i rzetelną renomę firmy.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na znaczenie przestrzegania standardów etycznych w biznesie, koniecznych do osiągnięcia sukcesu i dobrobytu.

Etyczne prowadzenie biznesu składa się z zestawu dobrze ustalonych norm i zasad dotyczących interakcji z ludźmi. Prowadząc etycznie  biznes można przyczynić się do wzrostu szacunku, zaufania i bardziej owocnej współpracy.

Kodeks etyczny stanowi podstawę dobrobytu i powodzenia w spółce. Pomaga stworzyć komfortową atmosferę pracy, utrzymywać motywację i stworzyć  podstawę do długoterminowej współpracy.

Specjalnie dla klientów sklepu online GlobalIntergold, firma  stworzyła kodeks etyki, czyli zbiór norm i zasad, które określają standardy rzetelnych i uczciwych relacji.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące dwa punkty naszego Kodeksu Etyki:

  1. Szanuj interesy wszystkich klientów sklepu Globa linterGold

Rób zakupy w sklepie  i buduj własny biznes, pomagając jednocześnie osobom współpracującym  rozwijać się zawodowo, a także uzyskiwać dochody w postaci sztabek złota. Przy podejmowaniu decyzji działaj odpowiedzialnie z uwzględnieniem interesów większości. Działaj w taki sposób, aby metody, strategie i działania nie  szkodziły innym klientom lub interesom sklepu ze złotem.

  1. Zapewnienie pomocy swoim klientom sklepu Global InterGold

Skoncentruj swoje wysiłki na szkoleniu i inspirowaniu poleconych klientów. W swoich działaniach korzystaj z dokładnych i wiarygodnych informacji oraz materiałów promocyjnych.

Myśl z wyprzedzeniem o swoich strategiach biznesowych. Dzięki uczciwemu i etycznemu postępowaniu usuniesz bariery i przeszkody pomiędzy tobą a twoim celem, zwiększysz lojalność swoich kolegów, a w dłuższej perspektywie zbudujesz większe zaufanie pomiędzy tobą a twoimi współpracownikami.

W przypadku zauważenia wystąpienia nieprawidłowego zachowania ze strony innych klientów lub otrzymania zawiadomienie o takich działaniach, które nie są zgodne z zasadami etycznymi firmy, należy podjąć odpowiednie działania z zachowaniem zasad uczciwości.

Podstawowe normy etyczne Global InterGold Online Shop złota są zebrane w Kodeksie Etyki. Przestudiuj je i dziel  się swoją wiedzą.

Źródło: Global Intergold