Najczęściej zadawane pytania

GLOBAL INTERGOLD

KRÓTKIE ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

CZYM JEST ZŁOTO?

Złoto jest pierwiastkiem o symbolu Au. Jest również metalem szlachetnym, wysoce odpornym na utlenianie i korozję. Czyste złoto jest gęste, plastyczne i sferoidalne. Przez stulecia złoto w postaci monet było powszechnym środkiem płatniczym. Dzisiaj pozostaje jednym z filarów międzynarodowego systemu monetarnego.

 

DLACZEGO ZŁOTO JEST TAK WARTOŚCIOWE?

Oprócz wyżej wymienionych właściwości fizycznych i chemicznych, złoto zajmuje ważne miejsce w historii ludzkości i jest jednym z najrzadszych metali na Ziemi. W dziedzinie gospodarki, popyt na złoto stale rośnie, a jego cena wzrasta; jest składnikiem aktywów finansowych, zachowujących się dobrze zarówno w ekstremalnej inflacji, jak i deflacji.

 

CZYM JEST ZŁOTO INWESTYCYJNE?

Złoto inwestycyjne charakteryzuje się wysokim stopniem czystości i zawiera nie mniej niż 995 części czystego złota na 1000, gdy występuje w sztabkach, i nie mniej niż 900 części na 1000, gdy występuje w złotych monetach. Odpowiednikiem próby złota inwestycyjnego są 23.88 karaty.

 

CZY ZŁOTA BIŻUTERIA MA TAKĄ SAMĄ WARTOŚĆ JAK ZŁOTO INWESTYCYNE?

 

Nie. Biżuteria ma wartość artystyczną, dlatego przy zakupie biżuterii jej cena jest wyższa od wartości rynkowej czystego złota w sztabkach. Biżuteria ma zwykle gęstość liniową 585 i składa się z czystego złota (58,5%) i dwóch metali pomocniczych: miedzi (33,5%) i srebra (8%). Taki skład powoduje, że wyroby nie korodują i są trwałe – dzięki odpowiedniej kompozycji złota i miedzi.

 

DLACZEGO WARTO KUPOWAĆ ZŁOTO?

Atutem złota jest bezpieczeństwo – służy do ochrony kapitału przed inflacją i innymi negatywnymi czynnikami ekonomicznymi. Dlatego eksperci proponują, aby zachować 10-20% oszczędności w złocie. Ponadto złoto jest bardzo płynnym aktywem, jest łatwo wymieniane na gotówkę w każdym kraju świata.

 

W JAKIEJ POSTACI JEST DOSTĘPNE ZŁOTO DLA KLIENTÓW?

Złoto inwestycyjne dostępne jest w postaci sztabek i monet. Najbardziej popularne wśród inwestorów prywatnych są sztabki złota o wadze od 1 do 100 gram. Sztabki o masie większej niż 1 kilogram są zazwyczaj preferowane przez dużych inwestorów i banki.

 

CZY ZAKUPIONE ZŁOTO PODLEGA OPODATKOWANIU?

W większości krajów nie ma podatków od zakupu sztabek złota inwestycyjnego.

 

JAK ZAPAKOWANE SĄ SZTABKI ZŁOTA INWESTYCYJNEGO?

Sztabki złota mogą być sprzedawane zarówno w opakowaniu oraz bez niego. Jednak eksperci zalecają, aby nabywać tylko zapakowanego sztabki złota. Opakowanie może wykonane być w całości z przezroczystego tworzywa sztucznego lub polietylenu.

 

CZYM JEST CERTYFIKAT DLA ZŁOTA INWESTYCYJNEGO?

Jest dokumentem wydawanym przez rafinerie, który wskazuje na znak towarowy, numer identyfikacyjny sztaby złota i jej gęstość. Wielu dużych producentów złota pakuje sztabki w swoje oryginalne opakowania – mają wygląd laminowanego kartonu z przezroczystym oknem, przez które widać sztabkę złota.

 

CZYM JEST RAFINERIA?

Rafineria jest firmą, która specjalizuje się w produkcji złota najwyższej jakości (próby 959, 995, 999.9).

Rafineria umieszcza także swój znak firmowy na sztabkach lub wysyła oznakowane sztabki bezpośrednio do banków lub firm zajmujących się finansami, które składają zamówienia na te sztabki.

 

CZYM JEST LBMA?

LBMA to London Bullion Market Association, której członkowie są aktywnie zaangażowani w handel, produkcję, certyfikację i transport złota i srebra. Jest on obsługiwany przez Bank Anglii.

 

GDZIE KUPIĆ ZŁOTO INWESTYCYJNE?

Złoto inwestycyjne można kupić w bankach i sklepach, które specjalizują się w sprzedaży i zakupie złota inwestycyjnego. Kupowanie złota inwestycyjnego od niewiarygodnych instytucji i osób nie jest zalecane.

 

GDZIE MOŻNA SPRZEDAĆ ZŁOTO INWESTYCYJNE?

Jeśli kupujesz sztabki złota, to aby sprzedać je po wyższej cenie – czyli w celu inwestycyjnym – warto od razu zapytać, czy bank lub specjalistyczny sklep może odkupić twoje złoto z powrotem. Należy również pozyskać informacje na temat procedury odkupu.

 

CZY ZAKUP SZTABEK ZŁOTA W INTERNECIE JEST BEZPIECZNY?

Dzisiaj zakup inwestycyjnych sztabek złota w internecie jest dość powszechną praktyką, podobnie jak sprzedaż online i zakup jakiegokolwiek innego towaru bądź usług. Trzeba jednak zweryfikować wiarygodność firmy, która oferuje taką transakcję – poznać opinię klientów, pozycję firmy na rynku, jej wypłacalność.

 

CZYM JEST UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ?

Umowa na odległość jest porozumieniem między kupującym a sprzedawcą lub usługodawcą, którzy dochodzą do porozumienia, nie będąc w tym samym miejscu. Może być zawierana za pośrednictwem telefonu, poczty lub innego sposobu komunikacji. Umowy zawierane na odległość są często publikowane na stronie internetowej spółki lub usługodawcy i są zawierane podczas dokonywania zakupów online. Kupujący potwierdza swoją zgodę rejestrując się oraz zaznaczając w specjalnym miejscu zgodę na warunki transakcji lub składając zamówienie.

 

CZYM JEST KYC?

Know Your Client lub KYC to polityka, która zobowiązuje instytucje finansowe do sprawdzenia tożsamości swoich klientów przed przeprowadzeniem z nimi transakcji.

 

CZYM JEST POLITYKA ODWOŁANIA? JAKIE MOŻE MIEĆ KONSEKWENCJE?

Nabywca może skorzystać z zasady anulowania rezerwacji w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy lub złożenia zamówienia, bez wyjaśnień. Działanie to rozwiązuje umowę na odległość i zwalnia kupującego z wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Nabywca musi oddać towar z powrotem do sprzedawcy, a sprzedawca musi zwrócić wszelkie płatności otrzymane od kupującego.

 

CO MOŻE SŁUŻYĆ JAKO DOWÓD ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ?

Wszelkie transakcje w internecie są zabezpieczone kilkoma typami dokumentów. Są to:

– wstępna umowa o warunkach transakcji (umowy, faktury),

– dokumenty potwierdzające transakcję (faktura lub rachunek bankowy),

– dowody wpłat (nakaz zapłaty, paragon lub rachunek).

 

JAKIE SZTABKI ZŁOTA SPRZEDAJE GLOBAL INTERGOLD?

Global Inter Gold Online Shop oferuje sztabki złota inwestycyjnego próby 999.9 o wadze od 1 do 100 gram, pochodzące od znanych i cenionych certyfikowanych producentów złota. Sztabki Global Intergold posiadają międzynarodową akredytację LBMI.

 

JAK KUPIĆ SZTABKI ZŁOTA W GLOBAL INTERGOLD ONLINE SHOP?

Po złożeniu zamówienia na złoto na oficjalnej stronie Global Intergold pod adresem www.globalintergold.com kupujący ma do wyboru dwie opcje:

  1. Pokrycie całości opłaty,
  2. Zapłata w ratach.

 

JAK ODEBRAĆ ZAMÓWIONE SZTABKI ZŁOTA?

Na życzenie klienta, sztabki inwestycyjne mogą być dostarczone na podany adres, w krajach, gdzie ta opcja jest dostępna. Kupione sztabki można również odebrać w przedstawicielstwach firmy lub można je przechowywać w certyfikowanych depozytach.

 

JAK PŁACIĆ W RATACH ZA SZTABKI ZŁOTA

Wybierając płatność w ratach, nabywca jest zobowiązany zapłacić za zamówienie w części, w ciągu maksymalnie 18 miesięcy.

 

CO SIĘ STANIE, JEŻELI NABYWCA NIE PŁACI ZA ZAMÓWIENIE W CIĄGU 18 MIESIĘCY?

Firma Global Intergold nie nakłada żadnych sankcji na kupującego. Na życzenie kupującego termin płatności może zostać przedłużony na dodatkowe 6-12 miesięcy.

 

CZY SPRZEDAŻ I KUPNO NA RATY JEST LEGALNA?

W praktyce międzynarodowej, sprzedaż i zakup towarów i usług to standardowa procedura, która może być realizowane w ratach. Kiedy cała kwota jest wpłacona, zamówienie zostanie dostarczone do nabywcy na wskazany adres lub staje się dostępne w dowolnym przedstawicielstwie firmy.

 

CZY MOŻNA ODSPRZEDAĆ SZTABKI ZŁOTA Z POWROTEM DO GLOBAL INTERGOLD ONLINE SHOP?

Tak. Kupujący ma prawo do sprzedaży zakupionych sztabek złota z powrotem do Global InterGold Online Shop w dowolnym momencie.

 

GDZIE MOŻNA PRZECZYTAĆ WARUNKI SPRZEDAŻY I ZAKUPU SZTABEK ZŁOTA?

Wszystkie warunki sprzedaży, zakupu i magazynowania sztabek złota podano na oficjalnej stronie Globalny InterGold: www.globalintergold.com.

 

CZYM JEST PROGRAM BONUSOWY GLOBAL INTERGOLD?

Aby poszerzyć portfel klientów, firma Global InterGold opracowała i wdrożyła program zachęt marketingowych, który zawiera elementy marketingu sieciowego. Za udane rekomendacje produktu, firmy i usług klienci otrzymują nagrody (premie), zgodnie z warunkami programu zachęt marketingowych.

 

CZYM JEST MARKETING SIECIOWY?

Marketing sieciowy (lub marketing wielopoziomowy) to koncepcja biznesowa opierająca się na tworzeniu sieci niezależnych dystrybutorów, którzy promują towary i usługi. Oprócz dystrybucji i promocji produktu, dystrybutorzy mogą zapraszać nowych dystrybutorów na takich samych warunkach.

 

CZY MARKETING SIECIOWY JEST LEGALNY?

Marketing sieciowy (lub marketing wielopoziomowy) rozwija się intensywnie na całym świecie. Coraz więcej osób wybiera tę opcję jako główny model zatrudnienia. Marketing sieciowy jest dostępny w każdym kraju na świecie.

Światowa Federacja Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA), Federacja Europejskich Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (FEDSA), jak również stowarzyszenia regionalne sprzedaży bezpośredniej w wielu krajach chronią interesy przedsiębiorstw sieciowych i możliwości ich promowania. Głównym celem tych organizacji jest rozwój branży sprzedaży bezpośredniej, ochrona konsumentów i konsekwencja w przestrzeganiu standardów etycznych.

 

GDZIE MOŻNA PRZECZYTAĆ WARUNKI PROGRAMU BONUSOWEGO?

Na oficjalnej stronie internetowej Globalna InterGold www.globalintergold.com.

 

Masz inne pytania? Zadaj pytanie: akademiateamgold@gmail.com