Prezentacje

Prezentacja biznesowa (z programem Goldset Goldline)

Prezentacja o firmie

Prezentacja o biznesie

Prezentacja o złocie

Prezentacja nowych programów Global InterGold